OM

Arbetsgruppen

Fonden för Årets Näverlur kallades tidigare "Rune Seléns Kulturfond", men har efter elfte året sedan start bytt namn till Årets Näverlur.

Syftet är att stärka och utveckla näverlurens och vallmusikens fortlevnad.Varje år delas ett stipendium ut i form av en näverlur. I samband med Göteborgs kulturkalas i augusti hålls kurs i näverlur, kulning och kohorn. Vi detta tillfälle delas även stipendiet ut.

Arbetsgruppen för Årets Näverlur verkar direkt under Rfod som finansierar  kostnaden för näverluren.
Vår främsta gemensamma och mest användbara egenskap är entusiasm, men var och en av oss har också många fler anledningar till varför vi arbetar med Årets Näverlur.

2014 avled Åke Edefors, en av grundarna till Rune Seléns Kulturfond. De övriga två, Ann-Marie Sundberg och Salomon Helperin lämnade över ledningen till den nuvarande arbetsgruppen som består av Ida Malkolmsson, Britt-Marie Jonsson och Barbro Forsgren.

Lurmakaren

Jan Nordkvist är en av Sveriges mycket sällsynta professionella näverlurstillverkare. Hans ateljé ligger i Tällberg där han tillverkar lurar och säckpipor och reparerar bleckblåsinstrument. Ingenting är omöjligt för Jan, utformning och tonarter gör han efter önskemål och han har till och med tagit fram en kohornsmodell i trä till stor glädje för oss entusiaster!
Han har nu byggt lurar av alla de slag sedan 2006. Jans gedigna hantverkskunnande och lust att utveckla lurarna har resulterat i att man idag, med hjälp av stopphornsteknik, i stort sett kan spela kromatiskt. Detta medför nog den mest betydelsefulla utvecklingen av näverlurar. Med ett större tonförråd än endast naturtonerna, kan man numera spela helt nya melodier exempelvis i moll.
 Jan Nordkvist

Rune Selén 

Anledningen till att Årets Näverlur - dåvarande Rune Seléns kulturfond- bildades var att näverlursbyggaren Rune Selén inte längre kunde bygga lurar. Traditionens fortlevnad och fortsatta utveckling behövde säkras tyckte Ann-Marie Sundberg, Åke Edefors och Salomon Helperin och instiftade år 2005 därmed arbetsgruppen som tillsammans med flera samarbetspartners sedan dess har delat ut stipendiet Årets Näverlur. Här är en fin artikel om Rune Selén och den första utdelningen av Årets Näverlur! http://www.svd.se/musikhyllning-till-naverslojdare_430713

Lurmakaren Jan från Tällberg till vänster. 
Längst till höger Anne-Marie Sundberg, en av grundarna till Årets Näverlur (tidigare Rune Seléns kulturfond)

Lurmakaren Jan från Tällberg till vänster.
Längst till höger Anne-Marie Sundberg, en av grundarna till Årets Näverlur (tidigare Rune Seléns kulturfond)

Syfte och gränsöverskridande mål

Årets Näverlur vill sprida vallmusiktraditionen i vidare kretsar och verka för att den ska fortleva och framförallt utvecklas. Detta gör vi genom utdelningen av Årets Näverlur (där Rfod finansierar tillverkningen av priset) och kurser och konserter i samband med detta. Där bidrar vi till att amatörmusikanter får möjlighet att musicera tillsammans med professionella musiker. Nya möten mellan musikanter av alla slag är en tradition vi vårdar och bär med oss från Rune Selén. Vi ger även konserter, kurser, enskilda uppdrag i större och mindre besättningar och tillsammans med andra musiker.

Vi vill främja spridningen av lur, hornspel och kulning så att fler entusiaster upptäcker musikens och instrumentens tjusning.
Vi anser att nyskapande och korsbefruktning mellan kulturyttringar och traditioner är viktiga komponenter för att främja och förnya traditionen. Vi blandar gärna in andra folkmusiktraditioner och instrument som t.ex. duduk, zorna och shofarhorn.
2005 uruppförde vi t.ex ett stycke med 50 lurar och symfoniorkester i samband med utdelningen av diplom till vår framlidne mentor Rune Selén.
(https://www.svd.se/musikhyllning-till-naverslojdare)

Från den numera årligen återkommande konserten med stipendiat och solister i Göteborgs Domkyrka

Från den numera årligen återkommande konserten med stipendiat och solister i Göteborgs Domkyrka

Dela den här sidan