Anna Aronsson stipendiat 2022.

Börs Anders Öhman stipendiat 2023.

Tidigare stipendiater

Sedan 2005 delar vi ut Årets Näverlur till en i norden verksam person eller grupp som på ett speciellt sätt främjat vallmusik, blåsmusik, lurspel, kulning eller andra instrument förekommande i nordiska musiktraditioner.

Till en början skedde utdelning och konserter på Nybroplan i Stockholm (Gamla Musikaliska Akademien). Från och med år 2012 genomförs evenemanget i Göteborg och GöteborgsOperans vackra och ändamålsenliga foajé. 

2005 fick även Rune Selén, vår tidigare näverlursbyggare, ett hedersutnämnande i form av diplom från landets större musikinstitutioner.

Tidigare mottagare av Årets Näverlur:

2005 Urban Agnas 

2006 Sven Berger 

2007 Ib Lanzky Otto 

2008 Ale Möller 

2009 Annamia Larsson  

2010 Frøydis Ree Wekre  

2011 Trumpetstämman i Kungliga Filharmoniska Orkestern
         (tilldelades varsin näverlur vid en konsert med Stockholms Symfoniorkester i Kungsträdgården)

2012 Dan Hjalmarsson

2013 Nils Landgren 
2014 Hildegunn Öiseth
2015 Simon Stålspets

2016 Torkel Johansson

2017 John Erik Eggens

2018 Bernt Lindström

2019 Kerstin Sonnbäck

2020 Sissel Morken Gullord

2021 Jennie Tiderman-Österberg
2022 Anna Aronsson

2023 Börs Anders Öhman

Tack till våra medarrangörer som gör utdelningen av Årets Näverlur möjlig: GöteborgsOperan, Kulturkalaset i Göteborg, Göteborgs domkyrka, Vasakyrkan, SOF, RUM, KIV, Kulturens.

Anna Aronsson
Stipendiat 2022

Sissel Morken Gullord
Stipendiat 2020

Bernt Lindström
Stipendiat 2018

Jennie Tiderman-Österberg
Stipendiat 2021

Kerstin Sonnbäck
Stipendiat 2019

Tillsammans med John Erik Eggens, stipendiat 2017

Kerstin sjunger låten om Lilla gubben på Tallebacken med sina fyra getter på Älvdalsmål